Král básník

autor: Vlastimil Vondruška
namluvil: JnaHyhlík
čas poslechu: 27hodin 25minut


Pojdte se opět a tentokrát naposled přenést do nádherné doby velkých přemyslovských králů, do doby rytířů, intrik, bojů, ale i poezie a lásky.

Tentokrát zde máme závěrečný, čtvrtý díl pojednávající o životě posledních přemyslovských králů. Přeneseme se do období bezvládí po smrti Přemysla II. Otakara. Toto období bylo velmi bouřlivé plné sporů a intrik. Pokračujeme vládou krále Václava II, za jehož vlády vznikla dělba odpovědnosti mezi králem a šlechtou. Václav II miloval poezii a ženy. Jeho život je plný útrap, ale i radosti a lásky. Po jeho smrti se ujímá vlády jeho syn Václav III, který je zároveň posledním přemyslovcem.


Vyprávěni mě opět nadchlo. Barvitě vylíčené osudy jednotlivých panovníků, kdy se autor nevyhýbá ani jejich negativním vlastnostem. Tím se k naším dávným panovníkům můžeme daleko víc přiblížit, představit si je jako skutečné osoby, které měli své touhy, slabosti, ale i silné stránky. Zábavná forma, kterou autor zvolil je pro mě velmi atraktivní způsob poznáváni našich dějin, daleko podrobněji, než si je pamatujeme ze školy. Díky těmto audioknihám získávám daleko lepší přehled jednotlivých historických událostí. Připadám si jako bych u nich přímo byla a účastnila se jich.

Na počátku se krátce vracíme k našemu známému Přemyslu II Otakaru, jehož život jsme sledovali v předchozím díle "Král rytíř". Poslední léta jeho života jsou plná bitev. Proto není překvapením, že náš král  umírá v bitvě na Moravském poli. To způsobí období chaosu a intrik. České země jsou bez krále, Přemyslův syn Václav je příliš malý, než aby se ujal svých královských povinností a tak je jeho osud v rukou mocichtivých šlechticů.
Sledujeme život malého Václava, jeho dětství, první svatbu, období jeho zajetí Otou Braniborským. Naštěstí se mladého Václava podaří osvobodit a on se může konečně ujmout vlády v Českých zemích. Rozhodně to neměl vůbec jednoduché, šlechta si zvykla rozhodovat sama  a zdálo se jim, že nového krále vlastně nepotřebují.
Líbí se mi i předěly, které vypráví náš kronikář. Snaží se tím vysvětlit některé události, způsob psaní kroniky atd. Jsou to velmi zajímavé vsuvky do děje. Vždy si představím starce shrbeného nad pulpit, jak brkem namočeným do inkoustu opatrně vykresluje každé písmeno. 

U aidioknihy je důležitý i způsob podání, přednes a dokreslení hudbou. Na hlas a přednes pana Hyhlíka jsem si už  zvykla. Vždy, když si pustím další část, vím co od něj můžu čekat a moc se mi to líbí. Žádné zbytečné pitvoření, vše co potřebuje vyjádří intonací hlasu nebo dynamikou přednesu. Myslím si, že se k této knize dokonale hodí.

Rozhodně jsem tuto ságu neslyšela naposled. Navíc se zalíbila i mojí dceři a tak bude mít rozhodně ve škole náskok, když budou probírat naši historii. Kniha obsahuje historická fakta, plus pár domyšlených částí. Vztahy mezi jednotlivými panovníky a jejich manželkami, jejich nálady myšlenky. Je mi jasné, že pokud chci napsat čtivé dílo, musím psát zajímavě, abych posluchače nejen poučil ale i pobavil, a v této audioknize se to povedlo.


Audioknihu si můžete zakoupit ZDE
Za audioknihu k recenzi děkuji Audioteka.cz
Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Jak si žiju - narozeniny

Oldřich z Chlumu román a skutečnost

Volba - klíčový okamžik