Rytíři z Vřesova

autor: František Niedl
nakladatelství: MOBA ( Maravská bastei)
počet stran: 280

Knížka Vás upoutá na první pohled krásnou obálkou. Při výběru první vodítko a pokud jde o dílo Františka Niedla, čtivost je zaručena.

Pomocí knihy se přeneseme na počátek čtrnáctého století, kdy život nebyl vůbec snadný. Do Čech přijíždí mladý Jan Lucenburský, aby se na žádost šlechty ujal království. Neměl to vůbec jednoduché, byl mladý a každý se ho snažil ovládat. Musel se velmi rychle zorientovat v cizím prostředí a prosadit zájmy království. Naštěstí měl dobré rádce, kteří mu zdatně pomáhali, ujmout se všech svých povinností.
Hlavními hrdiny knihy, jsou však spíše obyčejní zemané a lidé, kteří se pohybuj v pozadí. Jejich očima se podíváme na toto velmi důležité historické období našich dějin. 

Katzinger se už neotočil, jen jim zamával rukou. Těšil se domů, protože měl svoji tvrz rád - i když to nebyl žádný hrad. přízemí oytného stavení bylo zděné s roubeným patrem z klád. Spolu s ním tvořily čeledník se stájí a stodolou základ pro čtverec doplněný palisádou, která byla doplněna vnitřními ochozy. patro obytného stavení bylo patřeno střílnami. Brána byla z tlustých fošen a na střechách byly položeny šindele Ne že by dokázaly odolat ohni, přesto mu však dokázaly odolávat o něco déle než došky. 

František Niedl není žádný začátečník, ví jak má zaujmout svého čtenáře, jak pracovat se slovy, a jak dávkovat napětí. Jeho knihy se moc dobře čtou. Taky jich napsal už pěknou řádku a všechny si své čtenáře našly.

Historický román Rytíři z Vřesova nám vypráví o rodině chudých zemanů, jejichž členové významně zasáhli do osudů našich zemí. Jak to bývalo, potomstvo bylo početné, postavení se utužovalo sňatky a tak rodina byla velice rozvětvená. Všichni se navzájem museli chránit, jinak by neměli šanci přežít. V knize je proto víc hlavních postav.
Dva otcové početných rodů, se rozhodnou pro spojení pomocí svatby. Jde o domluvený sňatek, proto o lásce nemůže být řeč, ale otci se neodmlouvá. Navíc spojení sousedům zajišťuje pro obě rodiny větší bezpečí a pomoc v těžkých dobách.

Není to však jediná dějová linie, kterou v knize sledujeme. Potkáme se s mladým králem Janem, jeho rádci, s pánem z Lipé, s Petrem z Rožmberka atd. Nahlédneme  do zákulisí intrik, které rozehrávali mocní pánové našich zemí. Vzácné nebyly ani úkladné vraždy pro moc a slávu. 

Čtení mě nejvíc bavilo, když se na scéně objevil dlouho ztracený syn Wolfram. S jeho přispěním se stal děj napínavějším a dramatičtější. Wolfram byl inteligentní, statečný, spravedlivý a svou zbožnost nepřeháněl. Navíc se vůbec nebál autorit, zásadní pro něj bylo, aby jednal podle svého nejlepšího svědomí. Dalším velmi sympatickým hrdinou byl mladý Čeněk, později přezdívaný Čírek. Jeho odvážné kousky mě bavili.


Kniha je napsaná čtivě, nezdržuje se zbytečným a zdlouhavým vysvětlováním, kdo je kdo. Pomocí různých příhod nás autor vtáhl do děje a představil nám všechny postavy, které jsou pro příběh podstatné. Připravil si tak půdu pro pokračování příběhů jednotlivých hrdinů. Libilo se mi, že vykreslil dobu v celé její syrovosti a bez zbytečných příkras. Dnes se lidé snaží si historii romantizovat, ale tady je nám představena se vší surovostí.

Historické romány mám ráda. Je jasné, že ne všechny postavy jsou reálné, to ale není ani účel knihy. Jde o to poznat dobu a její představitele zase jinak, než na stránkách učebnic dějepisu.  Navíc se máme pobavita to se Františku Niedlovi povedlo.

Za knihu k recenzi děkuji nakladatelství MOBA

Knihu si můžete zakoupit ZDE


Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Volba - klíčový okamžik

Jak si žiju - narozeniny

Oldřich z Chlumu román a skutečnost